Author name: Erik Marsja

PhD in Psychology, Linköping University. Main interest is experimental and cognitive psychology. Enjoy programming in Python and R.

Psykometri i Kognitionsvetenskapen: Exempel & Egenskaper

Lär dig om psykometrins fundamentala egenskaper, från begreppet till exempel från kognitionsvetenskapliga områden. Utforska tillförlitlighet och validitet i psykometriska tester och applicera dessa insikter på din forskning. Ta del av konkreta exempel och stärk din förståelse för psykometrins centrala roll inom kognitionsvetenskap. Utforska nu!

Psykometri i Kognitionsvetenskapen: Exempel & Egenskaper Read More »

convert all character columns to factor in r

Convert All Character Columns to Factor in R: A Guide

In data analysis using R, converting character columns to factor is common. Character columns often contain categorical data, and converting them to factors enables R to interpret and analyze the data more effectively. Factors represent categorical variables with distinct levels, aiding in statistical modeling (e.g., ANOVA, MANOVA) and visualization. Data type conversion is a fundamental

Convert All Character Columns to Factor in R: A Guide Read More »

Scroll to Top