Author name: Erik Marsja

PhD in Psychology, Linköping University. Main interest is experimental and cognitive psychology. Enjoy programming in Python and R.

Korrelationsanalys: Korrelationskoefficient i R eller Excel

Korrelationsanalys är en statistisk metod som mäter hur två eller flera variabler är relaterade till varandra. Det kan hjälpa oss förstå mönster, trender och samband i vårdata och svara på frågor som: Korrelationsanalys är relativt enkelt att utföra, men det gäller förstås att ha koll på en del saker. Till exempel, riktningen på sambandet kan

Korrelationsanalys: Korrelationskoefficient i R eller Excel Read More »

Intern Validitet: Vad är Det och Vilka Hot Finns Det?

Intern validitet är ett nyckelbegrepp inom experimentell forskning, eftersom det avgör om en studie kan etablera ett orsakssamband mellan den oberoende och den beroende variabeln och utesluta alternativa förklaringar till resultaten. I detta inlägg kommer vi förklara vad denna typ av validitet är. Vi kommer även diskutera hur man säkerställer den och vilka som är

Intern Validitet: Vad är Det och Vilka Hot Finns Det? Read More »

Extern Validitet: Vad det är – Definition och Exempel

I en tidigare bloggpost undersökte vi reliabilitet och validitet generellt inom kognitionsvetenskapen. I denna post kommer vi rikta vår uppmärksamhet mot ett specifikt begrepp- extern validitet. Vi kommer kort förklara vad denna typ av validitet innebär och hur detta begrepp används i den övergripande vetenskapliga processen. Låt oss nu fördjupa oss i i denna typ

Extern Validitet: Vad det är – Definition och Exempel Read More »

Scroll to Top