metod

Intern Validitet: Vad är Det och Vilka Hot Finns Det?

Intern validitet är ett nyckelbegrepp inom experimentell forskning, eftersom det avgör om en studie kan etablera ett orsakssamband mellan den oberoende och den beroende variabeln och utesluta alternativa förklaringar till resultaten. I detta inlägg kommer vi förklara vad denna typ av validitet är. Vi kommer även diskutera hur man säkerställer den och vilka som är

Intern Validitet: Vad är Det och Vilka Hot Finns Det? Read More »

Extern Validitet: Vad det är – Definition och Exempel

I en tidigare bloggpost undersökte vi reliabilitet och validitet generellt inom kognitionsvetenskapen. I denna post kommer vi rikta vår uppmärksamhet mot ett specifikt begrepp- extern validitet. Vi kommer kort förklara vad denna typ av validitet innebär och hur detta begrepp används i den övergripande vetenskapliga processen. Låt oss nu fördjupa oss i i denna typ

Extern Validitet: Vad det är – Definition och Exempel Read More »

Psykometri i Kognitionsvetenskapen: Exempel & Egenskaper

Lär dig om psykometrins fundamentala egenskaper, från begreppet till exempel från kognitionsvetenskapliga områden. Utforska tillförlitlighet och validitet i psykometriska tester och applicera dessa insikter på din forskning. Ta del av konkreta exempel och stärk din förståelse för psykometrins centrala roll inom kognitionsvetenskap. Utforska nu!

Psykometri i Kognitionsvetenskapen: Exempel & Egenskaper Read More »

Scroll to Top