Korstabell: Vad är det & Hur Man Gör en Med Excel & SPSS

I det här inlägget får du lära dig vad en korstabell är och hur du skapar en i Excel och SPSS. Denna typ av tabell är ett användbart verktyg för att analysera och visualisera sambandet mellan två och flera kategoriska variabler. Vi kan använda en korstabell för att visa frekvensen eller procentandelen för varje kategori av en variabel över kategorierna för en annan variabel, och för att testa hypoteser om deras oberoende eller association. Vidare kan vi använda den för att identifiera mönster eller trender i din data. I kognitionsvetenskapen, kan vi använda en korstabell för att jämföra prestanda eller preferenser för olika grupper av deltagare på en kognitiv uppgift eller en design av användargränssnitt. I det här inlägget kommer vi att gå igenom hur man skapar korstabeller med hjälp av en exempeldatauppsättning som innehåller köns- och filmpreferensen för 100 respondenter.

Här går vi igenom kommer hur man skapar en korstabell i Excel med hjälp av en pivottabell, och hur du skapar en i SPSS med hjälp av den beskrivande statistikmenyn.

Innehållsförteckning

Vad är en korstabell?

En korstabell, även känd som en kontingenstabell , är en typ av tabell som visar förhållandet mellan två eller flera kategoriska variabler. Denna typ av tabell visar hur ofta varje kategori av en variabel förekommer med varje kategori av en annan variabel, eller hur kategorierna är fördelade över varandra. En korstabell kan till exempel visa antalet eller procentandelen män och kvinnor som föredrar olika typer av filmer, eller antalet eller andelen personer som röstade på olika politiska partier i olika regioner.

Med hjälp av denna typ av tabell kan vi analysera sambandet eller korrelationen mellan två eller flera variabler och att testa hypoteser om deras samband. En korstabell kan också hjälpa dig att visualisera data och att identifiera mönster eller trender. Slutligen, kan korstabeller användas för beskrivande statistik, inferensstatistik eller båda.

Hur skapar man en korstabell i Excel?

För att skapa en korstabell i Excel behöver vi förstås ha en datamängd som innehåller minst två kategoriska variabler. Till exempel kan vi ha en datamängd som innehåller kön och filmpreferenser för 100 respondenter. Könsvariabeln har två kategorier: män och kvinnor. Filmpreferensvariabeln har fyra kategorier: action, komedi, drama och romantik. Låt oss säga att vi vill skapa en korstabell som visar hur många män och kvinnor som föredrar varje typ av film.

För att skapa en korstabell i Excel, följ dessa steg:

 1. Välj dataintervallet som innehåller de två variablerna som du vill korstabulera. I det här exemplet väljer du området A1:B101, som innehåller variablerna för kön och filmpreferenser.
steg ett för att skapa en korstabell i Excel
 • Save
Steg 1: välj infoga och pivottabell.
 1. Klicka på fliken Infoga och klicka sedan på Pivottabell i gruppen Tabeller.
 2. I dialogrutan Skapa pivottabell väljer du var du vill placera pivottabellen. Du kan antingen skapa ett nytt kalkylblad eller använda ett befintligt kalkylblad. I det här exemplet väljer du att skapa ett nytt kalkylblad.
 • Save
Välj de kolumner du vill korstabulera.
 1. Klicka på OK.
 2. I rutan Pivottabellfält drar du variabeln du vill använda som radetiketter till området Rader. I det här exemplet drar du könsvariabeln till området Rader.
 3. Dra variabeln du vill använda som kolumnetiketter till området Kolumner. I det här exemplet drar du filmpreferensvariabeln till området Kolumner.
 4. Dra variabeln du använde som kolumnetiketter till området Värden. I det här exemplet drar du filmpreferensvariabeln till området Värden.
 • Save
 1. Tryck OK.
 2. Du har skapat en korstabell i Excel som visar antalet män och kvinnor som föredrar varje typ av film. Vi kan formatera pivottabellen som du vill, som att lägga till en titel, ändra talformatet eller använda en stil.
korstabell i Excel
 • Save
Korstabulering gjort med Excel.

Hur skapar man en korstabell i SPSS?

För att skapa en korstabell i SPSS måste du ha en datamängd som innehåller minst två kategoriska variabler. Till exempel kan du ha en datamängd som innehåller inställningarna för kön och film för 100 respondenter. Könsvariabeln har två kategorier: män och kvinnor. Filmpreferensvariabeln har fyra kategorier: action, komedi, drama och romantik. Till exempel, om vi vill skapa en tabell som visar hur många män och kvinnor som föredrar varje typ av film.

För att skapa en korstabell i SPSS, följ dessa steg:

 1. Öppna datamängden som innehåller de två variablerna som du vill korstabulera. I det här exemplet öppnar du datamängden som innehåller köns- och filmpreferensvariabler.
 2. Klicka på Analyze och sedan på Descriptive Statistics och klicka sedan på Crosstabs.
korstabulering i SPSS
 • Save
 1. I dialogrutan Crosstabs flyttar du den variabel du vill använda som radvariabel till rutan Rad(er). I det här exemplet flyttar du könsvariabeln till rutan Rad(er).
 2. Flytta variabeln som du vill använda som kolumnvariabel till rutan Kolumn(er). Flytta filmpreferensvariabeln till rutan Kolumn(er) i det här exemplet.
 • Save
 1. Klicka på knappen Cells.
 2. I dialogrutan Cellvisning markerar du rutorna för create APA style table. Detta kommer att visa de observerade frekvenserna och procenten i korstabellen.
 3. Klicka på Continue.
 • Save
 1. Klicka på knappen Statistics.
 2. I dialogrutan Statistik, markera rutan för Chi-kvadrat i avsnittet Test av oberoende. Detta kommer att utföra ett chi-kvadrattest för att testa hypotesen att de två variablerna är oberoende.
 3. Klicka på Fortsätt.
 4. Klicka på OK.
 5. Du har skapat en korstabell i SPSS som visar de observerade och förväntade frekvenserna och radprocenten för män och kvinnor som föredrar varje typ av film. Du kan också se chi-kvadrattestresultaten i utdatafönstret.

Så här ser korstabellen ut:

korstabell skapad med SPSS
 • Save

Sammanfattning

I detta inlägg har vi lärt oss om korstabeller, en vanlig metod för att summera och visualisera samband mellan två och flera kategoriska variabler. Vi började med att lära oss vad en korstabell är och hur den kan användas för att analysera relationer mellan variabler. Sedan gick vi igenom steg för att skapa en korstabell både i Excel och i SPSS. Detta inkluderade hur man specificerar rader och kolumner. Jag uppmuntrar dig att använda de tekniker som presenterats här för att utforska och analysera dina egna data, och jag ser fram emot att höra dina reflektioner och kommentarer kring hur du kan tillämpa dessa metoder i din forskning (exv. uppsatser).

Vänligen referera till blogginlägget om du fann det användbart och lämna gärna förslag, kommentarer, eller visa din uppskattning nedan. Dela inlägget i dina sociala medier!

Referera till Bloggposten

Här är en APA 7 referens till detta inlägg du kan använda:

Marsja, E. (2024, April 21). Korstabell: Vad är det & Hur Man Gör en Med Excel & SPSS. https://www.marsja.se/korstabell-vad-ar-det-excel-spss/

Resurser

Här är andra datanalys-relaterade inlägg på denna blogg:

 • Save

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap